Timecharter

Ordförklaring

T/C. Uthyrning av fartyg under en bestämd tidsperiod.