Toleransfullmakt

Ordförklaring

Fullmakt som uppkommit genom att någon tidigare givits fullmakt att företa vissa handlingar. För att fullmaktsställningen ska vara giltig i ett senare skede för snarlika handlingar krävs att motparten känner till att personen tidigare givits fullmakt.

Kategorier

Fullmakt

Relaterade mallar

Fullmakt viss aktivitet 2022