Tomt

Ordförklaring

En tomt är ett avgränsat markområde.

Kategorier

Fastighet

Underkategorier

Tomtkarta, Tomträttsavgäld