Tomtkarta

Ordförklaring

En av kommunen upprättad karta som visar den aktuella fastighetsindelningen. Av kartan kan det juridiskt styrkas att en tomt är bildad på lagligt sätt.

Kategorier

Fastighet, Tomt