Totalt kapital

Ordförklaring

Term inom ekonomistyrning och bokföring som avser summan av skulder och eget kapital.

Underkategorier

Kapitalets omsättningshastighet

Relaterade mallar

Du Pont-analys totalt kapital 2022

Investeringskalkyl 2022

Resultatsimulering bidragsanalys 2022

Nyckeltalsrapport Ekonomi 2022