Trade cycle

Ordförklaring

Konjukturcykel. Den mer eller mindre regelbundna fluktueringen i ekonomin. Den tidsperiod som ligger mellan två låg- eller högkonjunkturers respektive klimax kallas konjunkturcykel.

Kategorier

Konjukturcykel