Trader

Ordförklaring

Person som handlar med värdepapper, valutor eller råvaror med ett kort tidsperspektiv. Den som handlar med ett längre perspektiv brukar benämnas investor.