Tradition

Ordförklaring

Överlämnande av viss egendom från att ha varit i en persons besittning till en annans.