Trafikljusmodellen

Ordförklaring

Modell för att kategorisera exponeringen mot risker inom försäkringsbranschen.