Traktat

Ordförklaring

Folkrättsligt bindande överenskommelse mellan två eller flera stater.