Tranch

Ordförklaring

En del av ett "strimlat," dvs. uppdelat lån. Ofta representeras detta en form av värdepapper.

Kategorier

Strimlade lån