Transaktionskonto

Ordförklaring

Bankkonto regelbundna transaktioner, såsom lönekonton. Ofta försett med tilläggsfunktioner såsom giro, kort m.m.

Kategorier

Bank

Underkategorier

Lönekonto