Transaktionskostnader

Ordförklaring

Kostnader förknippade med en viss transaktion såsom olika avgifter som en mellanhand tar ut för att utföra transaktionen.

Kategorier

Transaktionskostnad vid värdepappersköp