Transaktionslikviditet

Ordförklaring

De likvida medel i fonden som är avsedda för inlösen av andelar eller omplaceringar.

Kategorier

Betalning, Likviditet

Underkategorier

Likviditetsbudget