Transferering

Ordförklaring

Överföring av medel (bidrag) till en viss grupp. Dessa medel har i regel uttagits genom beskattning av en annan grupp.