Transitorisk post

Ordförklaring

Transaktion som bokförs under det löpande året trots att den tillhör det kommande året.