Transparens

Ordförklaring

Öppenhet och insyn. Offentlighet och offentlig redovisning.