Transportavtal

Ordförklaring

Transportavtal är ett avtal om hur en transport ska genomföras och hur kostnader och risker ska fördelas mellan inblandade parter.

Kategorier

Sjö- och transporträtt, Transportköp