Transumt

Ordförklaring

Utdrag. Avskrift, i vissa delar, av en handling.