Trassat

Ordförklaring

Den på vilken växel eller check är dragen.