Tratta

Ordförklaring

En utställd, dragen, växel som ännu inte har accepterats av någon trassat.