Tredjemansavtal

Ordförklaring

Avtal mellan två parter som ger tredje man rätt eller plikt.