Tredjemanspant

Ordförklaring

En pant som en tredje part erlägger som säkerhet för en skuld.

Kategorier

Borgensman