Tredjemansskada

Ordförklaring

Skada som uppstått till följd av annans skada.

Kategorier

Skada