Tredskodom

Ordförklaring

Dom i som meddelas på formell grund till följd av parts utevaro i dispositiva tvistemål, svarandens underlåtenhet att avge svaromål eller oförmåga att visa sannolika skäl för sin inställning.

Kategorier

Tvistemål

Relaterade mallar

Ansökan om återvinning (tredskodom) 2022