TRIPS

Ordförklaring

Trade Related aspects of Intellectual Property Rights. Avtal som reglerar intellektuell egendomsrätt inom den internationella handeln. TRIPS-avtalet är ett underavtal till WTO.

Kategorier

WTO