Tro och heder

Ordförklaring

Formulering i avtalslagen som, om avtalet strider mot tro och heder, utgör ogiltighetsgrund.