Trolovning

Ordförklaring

Ej lagstadgad överenskommelse om giftermål.