TRR

Ordförklaring

Trygghetsrådet. Ger stöd och vägledning till personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist.