TRS

Ordförklaring

Transaktionsrapporteringssystem. Visar samtliga transaktioner som gjorts på Stockholmsbörsen och vilka som gjort dem.