Tryggandestiftelse

Ordförklaring

Bildas genom att en arbetsgivare gör en avsättning för pensioner eller personalens välfärd (pensionsstiftelse respektive personalstiftelse).

Kategorier

Stiftelse