TTM

Ordförklaring

Time to Market. Tiden från det att en produktidé föds tills dess att den kan erbjudas på marknaden.