Tull-id

Ordförklaring

Identifikationsnummer som varje import- och exportsändning får när den registreras i tulldatasystemet (TDS).

Kategorier

EG:s tullområde