Tunn aktie

Ordförklaring

Aktie som omsätts i små volymer.

Kategorier

Börshandel