Tystnadsplikt

Ordförklaring

Den som har tystnadsplikt får inte lämna ut information som denne har fått del av i ett sammanhang där tystnadsplikten gäller. Det kan t.ex vara en läkare som har tystnadsplikt när denne tar emot patienter.

Kategorier

Sekretessavtal, Sekretess