UCC

Ordförklaring

Uniform Commercial Code. Villkor liknande INCOTERMS som ibland används vid handel mellan amerikanska företag.

Kategorier

Incoterm