UCITS

Ordförklaring

Undertakings för Collective Investments in Transferable Securities. Kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper. En fond, t.ex. aktiefond som följer EU:s UCITS-direktiv.

Kategorier

Aktiefond