Underavskrivning

Ordförklaring

Skattemässiga avskrivningar understigande de planenliga avskrivningarna. Oftast används dessa för att skjuta upp avskrivningar till ett vinstår.

Kategorier

Avskrivning