Underborgen

Ordförklaring

Borgen som ingås för att skydda den egentlige borgensmannens borgensåtagande om han skulle tvingas infria det.

Kategorier

Borgen

Underkategorier

Kontraborgen

Relaterade mallar

Underborgen av företag (Proprieborgen) 2023

Underborgen av företag (Enkel borgen) 2023