Underhandsackord

Ordförklaring

Ackord mellan en gäldenär och vissa eller samtliga av dennes borgenärer genom en uppgörelse.

Kategorier

Ackordsuppgörelse