Underkonsult

Ordförklaring

En underkonsult är en konsult som är anlitad av en annan konsult för ett visst arbete.

Kategorier

Konsult