Underleverans

Ordförklaring

Leverans av en mindre volym än vad som överenskommits.

Kategorier

Leveransomfattning