Underliggande inflation

Ordförklaring

Ändring av KPI efter att indexet rensats från tillfälliga effekter och utländska impulser.

Kategorier

Inflation