Underliggande statsbudgetsaldo

Ordförklaring

Statsbudgetsaldot där ingen hänsyn har tagits till engångseffekter för att ge en mer rättvisande bild.

Kategorier

Statsbudget