Underpris

Ordförklaring

Pris som understiger marknadsvärdet.