Undervikta

Ordförklaring

En förvaltare ger en aktie, ett land eller en region ett mindre värde än den har i ett jämförelseindex.