Unit-linked

Ordförklaring

Pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring där försäkringstagarna själva kan styra placeringarna i fonder med olika placeringsinriktningar, i obligationer eller aktier. Ansvaret för placeringarna ligger därmed hos försäkringstagarna själva och inte hos försäkringsbolaget.

Kategorier

Pension