Universalarvinge

Ordförklaring

Arvinge som ärver hela egendomen med undantag för det som enligt testamente tillkommer annan.

Kategorier

Arvinge

Underkategorier

Arvsavstående