Uppbyggnadsskede

Ordförklaring

Tiden innan momspliktig omsättning förekommit i en näringsverksamhet.