Uppdrag

Ordförklaring

I allmänhet detsamma som ett sysslomannaavtal.

Kategorier

Sysslomannaavtal

Underkategorier

Uppdragsavtal, Uppdragstagare, Uppdragsverksamhet, Uppdragsbrev, Uppdragsbeskrivning

Relaterade mallar

Checklista val av uppdrag som styrelseordförande 2022

Uppdragsavtal 2022

Ramavtal med reklambyrå 2022

Anställningsavtal verkställande direktör 2022